Cases


Kabelbreuktester

Testen

Bedoeld om kabels met een aangegoten steker te testen op breuk volgens de IEC 60884-1 norm. Door de kabel te voorzien van een gewicht en bij de steker te draaien zal na een x aantal keren de kabel breken. De diverse gegevens worden gelogd.In de kabelbreuktester worden tot maximaal vijf kabels getest door deze bij de steker te “knikken”. Dit wordt verzorgt door een draaimodule die 45° naar links en naar rechts te verdraaien. Aan de kabels hangt een gewicht waardoor de werkelijkheid zo goed mogelijk wordt nagebootst. De kabels zijn onderling doorgelusd en worden getest met een aangesloten belasting. Wanneer een van de kabels het begeeft zal de testcyclus stoppen en een melding geven op het scherm van de PLC. De begeven kabel kan dan worden overbrugd met een schakelaar en de overige kabels worden verder getest. Op de PLC worden het aantal “knikken” bijgehouden en gelogd op een SD kaart. Voor de besturing en het loggen wordt gebruik gemaakt van een Unitronics V350 PLC.