Cases


Rollenhandler met binnen gripper

Producthandling

Ontwikkelen van een gripper voor het oppakken van zware rollen.Voor haar zuster organisatie Habeload heeft Wadcon de engineering op zich genomen voor het ontwerpen en berekenen van een speciale gripper voor het oppakken van 200kg zware en 2 meter lange rollen met vloerbedekking. De verticaal geplaatste rollen worden met deze speciale gripper in de kern met een expansie doorn opgepakt en verplaatst naar een overzetpositie. Daar worden de rollen over 90 graden in een horizontale positie gedraaid en op een transportmiddel gelegd. Met het oog op de speciale wensen, voor wat betreft de last en een groot moment dat uitgeoefend wordt op de gripper, heeft Wadcon een robuuste, doch handzame gripper ontwikkeld. De hoekverdraaiing van de rol over 90 graden wordt elektrisch gerealiseerd door een motor van Framo Morat®. Een instelbare lastdetectie is geïmplementeerd met het oog op de veiligheid zodat het klemmechaniek niet kan ontspannen zolang de gripper belast wordt.